Legislativní změny

na webu Aukce nemovitostí. I vaši nemovitost prodáme 123

Milí klienti,

od 3.3.2020 vstoupil v platnost realitní zákon, resp. Zákon o realitním zprostředkování (ZRZ), který se dotkl VŠECH ZPROSTŘEDKOVATELŮ realitních obchodů. Jaké nejdůležitější změny pro všechny realitní makléře přinesl? A co to znamená pro prodávající a/nebo kupující?

Zde je základní výčet z mého pohledu přínosných změn:

- živnost volná se mění na živnost vázanou (klade se důraz na vzdělání, praxi, znalost všech souvisejících zákonů - NOZ, AML zákon, GDPR, katastrální zákon, stavební zákon a nově realitní zákon. Občasní a neprofesionální zprostředkovatelé nebudou moci zprostředkovávat realitní obchody)

- povinné pojištění odpovědnosti za škody, způsobené při realitní činnosti (odpovědnost je za všechny úkony, spojené s realitním zprostředkováním)

- výhradní realitní zprostředkování (exkluzivita je žádoucí, ale je časově omezena na dobu nejdéle 6 měsíců. Tato doba může být opakovaně prodloužena, ale prodloužení lze ujednat NEJDŘÍVE 30 dnů přede dnem uplynutí ujednané doby

 

Další legislativní změna od 1.1.2020:

- zvýšení poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z 1.000,- Kč na 2.000,- Kč a tento poplatek hradí VŽDY KUPUJÍCÍ.

Prodávající by si měli uvědomit, že mít PROFESIONÁLNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE je za současné legislativy PŘINEJMENŠÍM ŽÁDOUCÍ. S prodejem nemovitostí se pojí desítky, možná stovky paragrafů NOZ, odpovědnost za závady, znalost stavebního a katastrálního zákona a mnoho dalších vědomostí a praxe. Ten, kdo nemá požadované vzdělání a/nebo praxi, musí absolvovat zkoušky ze znalostí realitního práva a souvisejících předpisů a musí být bezúhonný.

Je pochopitelné, že si každý majitel nemovitosti myslí, že její prodej znamená pouze uzavření Kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí. To je ale velký omyl. Prodávající ručí nejen za správnou specifikaci prodávané nemovitosti a její přesnou výměru, ale také za její technicko-stavební a právní stav. Každé pochybení může smlouvu zneplatnit, případně mají kupující nárok na náhradu vzniklé škody např. skrytými závadami, a to AŽ 5 LET ZPÁTKY!!! Málokdo ví, jaké doklady k nemovitosti musí kupujícím zajistit a předat, aby v budoucnu nemohli nárokovat snížení kpuní ceny nebo dokonce odstoupení od smlouvy.

Myslet si, že advokáti nebo notáři prodávajícím zaručí bezchybnost obchodu je liché. Ti odpovídají POUZE ZA FORMÁLNÍ správnost kupní smlouvy a návrhu na vklad, ale NIKOLIV ZA OBSAH těchto dokumentů. Oni zpracují pouze dodané podklady a na jejich základě vypracují požadované dokumenty.

Proto by si měl každý prodávající uvědomit, že mít PROFESIONÁLNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE mu UŠETŘÍ NEJEN ČAS, ALE I PŘÍPADNÉ STATISÍCOVÉ ČÁSTKY, pokud by došlo k uplatnění náhrady škody nebo odstoupení od obchodu ze strany kupujících. V takovém případě totiž za ŠKODY RUČÍ ZPROSTŘEDKOVATEL, který na ně musí být pojištěn. Takže PROVIZE je POJISTKA pro PRODÁVAJÍCÍ i KUPUJÍCÍ.

V provizi jsou zahrnuty tyto úkony:

- ověření stavu nemovitosti po právní stránce

- zajištění všech souvisejících dokumentů

- profesionální nafocení nemovitosti

- inzerce a propagace nemovitosti

- prohlídky nemovitosti a jednání se zájemci

- zajištění případného hypotečního úvěru

- ověření podle AML zákona

- právní servis

- práce makléře a jeho asistentů

- odvody na sociální a zdravotní pojištění, daně

- obvykle i DPH 21% (u větších RK a úspěšných realitních makléřů)

Pořekadlo: "Kdo šetří, má za tři" v tomto případě určitě neplatí. Při prodeji nemovitostí může úspora za provizi profesionálnímu zprostředkovateli přinést prodávajícímu ztrátu nejen velkých finančních částek, ale v extrémních případech i zrušení celého obchodu. A kupujícímu může obchod bez zprostředkovatele připravit opravdu perné chvilky, když např. koupí nemovitost od zadluženého majitele, vyplatí mu peníze a k přepisu nemovitosti do KN nedojde z důvodu uplatnění nároků věřitelů, takže celý úkon koupě je neplatný. Kupující tak nemá ani peníze, ani nemovitost. Z hlediska kupujících je tedy obchod bez zprostředkovatele vysoce riskantní.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji za pozornost a strávený čas. Určitě nebyl ztrátový.

Pro naše klienty děláme maximum, ke každému přistupujeme s ohledem na jeho potřeby a priority a snažíme se o maximální profesionalitu a ochranu všech účastníků obchodu.

Těšíme se na spolupráci s našimi klienty a přejeme všem úspěšné prodeje a koupě nemovitostí.

Za tým Prodáno123.cz

Martina Dobnerová