Nápověda

na webu Aukce nemovitostí. I vaši nemovitost prodáme 123

NÁPOVĚDA

Jak se registrovat

Chcete - li se stát Účastníkem elektronické aukce nebo jen využívat informací a služeb, které portál www.prodano123-aukce.cz nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se, se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu www.prodano123-aukce.cz.
 3. Na váš email bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Po potvrzení e-mailu je Váš účet schválen, můžete se přihlásit a podat přihlášku do aukce.  

Jak splnit podmínky účasti v aukci

Pro účast v aukci musíte splnit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se na portálu www.prodano123-aukce.cz nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, ověřený pomocí e-mailu
 2. Doložit Poskytovateli, pořádajícímu konkrétní aukci, svoji totožnost a Smlouvu o účasti v elektronické aukci. Oba dokumenty musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy a doručeny na korespondenční adresu Poskytovatele. Výjimkou může být ověření totožnosti a podepsání Smlouvy o účasti v elektronické aukci zástupcem Poskytovatele při osobní účasti na prohlídce nemovitosti. V takovém případě na oba dokumenty připojí svůj podpis a razítko ověřující zástupce Poskytovatele.
 3. Oba dokumenty musí být doručeny Poskytovateli nejméně do konce termínu pro registraci alespoň e-mailem, následně ale musí být odeslány poštou nebo do datové schránky. V případě zaslání pomocí datové schránky nemusí být podpisy ověřené
 4. Připojit se ke konkrétní aukci tlačítkem "účastnit se" a odeslat přihlášku do aukce
 5. Složit na účet Poskytovatele uvedený v Aukční síni Aukční jistotu v termínu, uvedeném na detailu aukce

Jak prokázat totožnost

Totožnost je možno doložit několika způsoby:

 • ověřenými doklady zaslanými poštou na korespondenční adresu Poskytovatele,
 • ověřenými doklady kvalifikovaným podpisovým certifikátem (osobním / firemním),
 • ověřenými konvertovanými doklady datovou schránkou přes CzechPoint
 • neověřenými podpisy z datové schránky Účastníka aukce do datové schránky Poskytovatele

Možnosti prokázání totožnosti mohou být uvedeny v Aukční vyhlášce ke konkrétní aukci a jsou uvedeny v detailu aukce na portálu www.prodano123-aukce.cz.

Pro prokázání totožnosti si můžete stáhnout formuláře:

Formulář pro ověření totožnosti fyzická osoba

Formulář pro ověření totožnosti právnická osoba

Smlouva o účasti v elektronické aukci

Jak složit Aukční jistotu

 • Složení Aukční jistoty je jednou z podmínek pro účast v aukci. Většinou je složení Aukční jistoty dovoleno až po prokázání totožnosti Zájemce o účast v aukci. 
 • Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní  aukci najdete v Aukční síni.
 • Výše Aukční jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v Aukční vyhlášce k vybrané aukci popřípadě na detailu této aukce.  
 • V případě, že Aukční vyhláška obsahuje přesné informace o způsobu a podmínkách složení Aukční jistoty (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě Poskytovatel poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení Aukční jistoty.
 • Upozorňujeme, že Aukční jistota musí být připsána na účet Poskytovatele nejméně 1 hodinu před začátkem aukce.

Aukční jistotu můžete uhradit převodem na účet Poskytovatele. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) vám budou sděleny Poskytovatelem e-mailem po odeslání přihlášky do aukce. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v Aukční vyhlášce. 

Kdy začne aukce

Začátek elektronické aukce - datum a čas - je pevně stanoven v Aukční vyhlášce a zobrazen v detailu aukce na portálu www.prodano123-aukce.cz. Po splnění všech podmínek účasti v aukci vám bude v systému přidělen ke konkrétní aukci identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v aukci (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu. 

Jak přihazovat

Pokud jste připojen(a) k vybrané aukci a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně dražit – přihazovat v aukci následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se vám v pravém horním rohu  Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje aukce a mezi Probíhajícími aukcemi vyhledejte aukci, které se chcete zúčastnit. U probíhající aukce se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 

Podání je bráno za učiněné v případě, že bylo systémem elektronických aukcí Účastníkovi aukce potvrzeno takto: po podání se vám zobrazí nad aukcí informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh aukce

Seznam příhozů, aktuální cena a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno Aukční vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprvé nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle Aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že nemohou Účastníci aukce v elektronické aukci činit stejné podání. 
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické aukci vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy. 

Pokud byste si nevěděli rady, kontaktujte nás na tel.: 774204948 nebo pište na info@prodano123.cz

Váš tým Prodáno123